ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) ด้วยความยินดียิ่ง
:นางสาวสายสุนีย์ มณีเติม:
ผู้บริหารสถานศึกษา
: งานบริหารโรงเรียน ๔ ฝ่าย:
  • การบริหารวิชาการ
  • การบริหารงานงบประมาณ
  • การบริหารงานบุคคล
  • การบริหารทั่วไป

แผนผังโรงเรียน

 
• ประกาศ
• ประกาศ
• ประกาศ
• ประกาศ

ภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>

 


ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี2561

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>


ภาพกิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียน

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>


กิจกรรมวันงดสูบบุหี่โลก ประจำปี 2561

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>


ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>

 


ภาพกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟไหม้ ประจำปี 2561

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>

 
ข่าวทั่วไป

 
 

 

:โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)
เลขที่ 87/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-4481539